OEM คำย่อสั้น ๆ ที่เราเป็น

OEM


 

วันนี้เรามารู้จักกับคำว่า OEM (Original Equipment Manufacturer)  OEM เป็นโรงงานที่มีเครื่องจักรและเครื่องมือพร้อมที่จะผลิตสินค้าอยู่แล้ว และรับผลิตสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อนำไปติดแบรนด์ของลูกค้าเอง โรงงานประเภทนี้มักมีมาตรฐานในการผลิต มีเครื่องหมายรับรอง เชื่อถือได้ในเรื่องของคุณภาพ เป็นกลุ่มเป้าหมายของนักธุรกิจที่มีแบรนด์อยู่แล้วและทำการตลาดมาดีแล้ว สำหรับโรงงานที่รับทำ OEM ก็ถือว่าเป็นที่น่าสนใจเลยทีเดียว